Edirne Gezilecek Yerler - Edirne gezilecek yerler 2020

Edirne gezilecek yerler. Selimiye Cami, Edirne'de bulunan, Osmanlı padişahı II. Selim'in Mimar Sinan'a yaptırdığı camidir.

1. Selimiye Cami

Selimiye Cami

Selimiye Cami, Edirne'de bulunan, Osmanlı padişahı II. Selim'in Mimar Sinan'a yaptırdığı camidir. Sinan'ın 90 yaşında yaptığı ve "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii gerek Mimar Sinan'ın gerek Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtlarından biridir. Caminin kapısındaki kitabeye göre yapımına 1568 yılında başlanmıştır. Caminin 27 Kasım 1574 Cuma günü açılması planlanmışsa da ancak II. Selim'in ölümünün ardından 14 Mart 1575'te ibadete açılmıştır. Mülkiyeti Sultan Selim Vakfı’ndadır. Bugün şehrin merkezinde bulunan caminin yapıldığı alanda inşasına Süleyman Çelebi döneminde başlanan, sonradan Yıldırım Bayezid'in geliştirdiği Edirne'nin ilk sarayı ve Baltacı Muhafızları haremi bulunmaktaydı. Bu alandan “Sarıbayır” veya “Kavak Meydanı” diye bahsedilir. 2000'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, 2011'de ise Dünya Mirası olarak tescil edildi.

2. Eski Cami

Eski Cami

Eski Cami, Türkiye'nin Edirne ilinin merkezinde yer alan cami. Edirne'de zamanımıza ulaşmış ilk orijinal abidevi yapı olarak da bilinir. Caminin yan kapısı üzerindeki kitâbeye göre mimarı Konyalı Hacı Alâaddin, kalfası ise Ömer ibn-i İbrahim'dir. Cami dokuz kubbelidir. Caminin, kuzey ve kuzeydoğu kısımlarında birer minaresi bulunur. Osmanlı tarihinde Fetret Devri diye anılan dönemde Süleyman Çelebi tarafından 1403 yılında inşaasına başlandı. I. Mehmed tarafından 1414'te tamamlandı. Osmanlı padişahlarından II. Ahmed ve II. Mustafa'ya bu camide kılıç kuşanma törenleri yapıldı. 1749 yılında yangından, 1752'de ise depremden zarar gören cami; I. Mahmud döneminde onarıldı. Cumhuriyetin kuruluşunun ardından, 1924-1934 yıllarında yeniden restorasyona uğradı. II. Murat döneminde Edirne’ye gelen ve Camiye girerek vaaz verdigi Söylenen Hacı Bayram Veli'nin anısına duyulan saygı nedeniyle vaaz

3. Burmalı (Üç Şerefeli) Cami

Burmalı (Üç Şerefeli) Cami

Üç Şerefeli Cami, Edirne'deki Osmanlı döneminden kalma camidir. Kimin tarafından hangi tarihte yaptırıldığı tartışmalıdır. Bazı iddialara göre Yıldırım Bayezid'ın oğullarından Musa Çelebi tarafından 1410 yılında yaptırılmıştır. Diğer bir iddiaya göre ise II. Murat tarafından 1437'de yaptırılmıştır. Bazı kaynaklar yapım tarihi olarak 1447 yılını da vermektedir. Mimarı Sinan'ın ustası Müslihiddin Ağa'dır. Daha önce yapılan camilerden ayrı olarak geniş bir şadırvan avlusu vardır. Orta kubbesi yüksek ve büyüktür. Açılma gücüne karşı sekiz payandası vardır. Caminin dört minaresi avlunun dört köşesindedir. Bu minarelerden en yüksek ve üç şerefeli olanı, camiye adını vermiştir. Bu şerefelerin her birine ayrı merdivenle çıkılır. Wikipedia

4. II. Bayezid Külliyesi - Sağlık Müzesi

II. Bayezid Külliyesi - Sağlık Müzesi

II. Bayezid Külliyesi, Edirne'de tarihi külliye. İkinci başkent konumundaki Edirne'yi darüşşifaya kavuşturmak amacıyla Sultan II. Bayezid tarafından 1484-1488 yıllarında Mimar Hayreddin'e yaptırılmıştır. Külliye Edirne şehir merkezine 2 km uzaklıkta Tunca Nehri kıyısında yer alır. Geniş bir alanı üzerine inşa edilen külliye; cami, imaret, mutfak, erzak ambarı, medrese, dârüşşifâ ve hamamdan oluşmaktadır. 1653'te Edirne'ye gelen Evliya Çelebi, külliyeyi ziyaret etmiş ve seyahatnamesinde külliyenin darüşşifası hakkında detaylı bilgiler vermiştir. II. Bayezid Külliyesi çeşitli zamanlarda Tunca Nehrinin taşması sonucunda büyük zarar görmüştür. Külliye ayrıca Balkan Savaşları sırasında da Edirne'nin en fazla zarar gören eserleri arasında yer almıştır. Camii dışındaki yapıları, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1984 yılında Trakya Üniversitesi'ne devredilmiştir. Bir süre Trakya Üniversitesi Edirne Meslek

5. Muradiye Cami

Muradiye Cami

Mimarlık

6. Büyük Sinagog

Büyük Sinagog

Edirne Büyük Sinagogu, Edirne'de bulunan ve Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın üçüncü büyük sinagogu olan ibadethane. Geçmişi 1492 yılında Avrupa’daki baskılardan kaçarak Osmanlı İmparatorluğu’na sığınan Seferad cemaatine kadar uzanan ve 1905 yılında çıkan büyük yangında yanan sinagog padişah II.Abdülhamit'in fermanı ile yeniden inşa edilerek 1907 'de Hamursuz Bayramı arifesinde tekrar hizmete girdi. Fransız mimar France Depré, binayı Viyana'daki Leopoldstädter Tempel adlı sinagogdan esinlenerek projelendirdi. Wikipedia

7. Edirne Sarayı

Edirne Sarayı

Edirne Sarayı ya da Saray-ı Cedid-i Amire Edirne'deki Osmanlı saraylarından biridir. İstanbul’daki Topkapı Sarayı’ndan sonra Osmanlı’nın en büyük sarayı idi. Günümüze yalnızca çok küçük bir kısmı ulaşabilmiştir. Şehir merkezinin dışında kuzeyde Tunca nehrinin batısında çok geniş bir avlak ve orman içinde bulunan saray, yaklaşık 3 milyon metrekarelik bir arazi üzerinde kurulu idi. 5 ana meydan ve bu meydan içinde bulunan yapılardan oluşuyordu. İçinde bir Saray Bahçesi bulunurdu. Geçmişte sarayın bulunduğu Sarayiçi bölgesi, günümüzde Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı alandır. Yapımına II. Murat döneminde başlanmış, Fatih Sultan Mehmet zamanında Mimar Şehabettin’e tamamlattırılmıştı. En görkemli zamanı, padişah IV. Mehmed'in saltanatlığında yaşandı. Bu devirde içine yeni köşk, oda, kasr, çeşme ve havuzlar yapıldı. Saray, 19. yüzyıla kadar Osmanlı padişahları tarafından kullanıldı. Saraya gidip

8. Meriç Köprüsü

Meriç Köprüsü

Mecidiye Köprüsü veya diğer adıyla Meriç Köprüsü, 1842'de Abdülmecit zamanında yapımına başlanmış ve 1847'de bitirilmiş köprüdür. Edirne-Karaağaç yolunda, Meriç Nehri üzerinde yer alır. 263 metre uzunluk, 7 metre genişlikte, 13 ayak üzerinde 12 sivri kemerli olup yanlara doğru eğimli özellikler taşımaktadır. Mermer yazıtlı tarih köşkü olan köprünün kubbesinde daha önceleri güneş motifi şeklinde demirden bir paratoner olduğu bilinmektedir. Köprünün tarih köşkünün kubbesinin içerisinde Edirne manzarası olan duvar resimleri bulunur. Köprünün her iki kısmında da gemi, kayık ve sandalların yanaşabilmesi için kesme taşlardan rıhtım yapılmıştır. Nitekim taş köprü yapılmadan önce nehir üzerinden Balkanlar'ın iç bölgelerine doğru nehir ticareti yapılmaktaydı. Wikipedia

9. Edirne Müzesi

Edirne Müzesi

Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Edirne merkezinde Kadirpaşa Mektep Caddesi’nde, Selimiye Camii doğu kapısının 50 metre uzağında, Osmanlı dönemi mezar taşlarının sergilendiği alanın hemen yanında yer alır. Wikipedia

10. Tarihi Kasr-ı Adalet (Yargıtay Binası)

Tarihi Kasr-ı Adalet (Yargıtay Binası)

Adalet Kasrı, Edirne Sarayı'nda kasır. Sarayın sağlam kalan tek binası. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin düzenlendiği Sarayiçi semtindedir. Edirne Sarayı'na Kanuni Sultan Süleyman zamanında eklendi. Kanuni'nin kanunlarını burada yazdırdığı söylenir. Kasrın önünde iki taş vardır. Bunlardan sağdaki, seng-i arz, halkın dilekçelerini değerlendirilmek için üzerine bıraktığı taştı. Soldaki, Seng-i İbret'te ise ölüm cezasına çarptırılanların kesik başları sergilenirdi. Günümüzde Edirne Müzesi Müdürlüğüne ait bir yapı olup, zaman zaman resim sergileri açılmaktadır. Wikipedia

11. Edirne Kent Müzesi

Edirne Kent Müzesi

Müze

12. Sv Georgi Bulgar Kilisesi

Sv Georgi Bulgar Kilisesi

Kilise

13. Darü-l Hadis Camii

Darü-l Hadis Camii

Cami

14. Sveti Konstantin-Elena Kilisesi

Sveti Konstantin-Elena Kilisesi

Sveti Konstantin-Elena Kilisesi Edirne'de bulunan Bulgar kilisesidir. Adını I. Konstantin ve annesi Helena'dan alan kilise 1869 tarihinde 7 aydan kısa bir sürede yapılmış ve dönemin Doğu Ortodoks kilise mimarisinin klasik örneklerinden biridir. Kilise Edirne'nin Uzunkaldırım bölgesinde bulunmaktadır. 20. yüzyılın ilk yarısında cemaatini kaybetmiş ve kaderine terk edilmiştir. Kilise uzun yıl bakımsız kaldıktan sonra Bulgaristan hükümetinin de yardımlarıyla 2008'de yeniden restore edilmiştir. Onarım yaklaşık 500 000 avro'ya mal olmuştur. Kilisenin yeniden açılışına dönemin Bulgar başbakanı Sergey Stanişev ve dönemin Türk kültür bakanı Ertuğrul Günay katılıp barış mesajları vermiştir. Restorasyondan önce sadece dört duvarı ayakta olan kilise inanç turizmine destek olmaktadır. Wikipedia

15. Selimiye Arastası

Selimiye Arastası

Tarihi Yer

16. Hasan Sezai Hazretleri Türbesi

Hasan Sezai Hazretleri Türbesi

Cami

17. Bulgar Kilisesi

Bulgar Kilisesi

Dini Kurum

18. Makedonya Kulesi

Makedonya Kulesi

Mekodon kulesi etrafında yapılan kazılarda çeşitli seramik yapımında kullanılan M.S. 2. yüzyıla ait fırınlar, bunun yanında tahıl ambarları olarak kullanıldığı sanılan kerpiç yapılar ve kemik parçaları bulunmuştur. Edirne valiliğinin ve belediyenin katkılarıyla kulenin görünümünü etkileyen günümüze ait yapılar yıkılma aşamasındadır. Wikipedia

19. Edirne Merkez Saray Hamamı

Edirne Merkez Saray Hamamı

Tarihi Yer

20. Edirne, Kaleiçi

Edirne, Kaleiçi

Tarihi Yer

21. Selimiye Arasta

Selimiye Arasta

Müze

22. Alipaşa Çarşısı

Alipaşa Çarşısı

Tarih

23. Tarihi Rüstempaşa Kervansarayı

Tarihi Rüstempaşa Kervansarayı

Tarih

24. Saatli Medrese

Saatli Medrese

Tarihi Yer

25. Ekmekçizade Kervansarayı

Ekmekçizade Kervansarayı

Kervansaray

26. Hacı Adil Bey Çeşmesi

Hacı Adil Bey Çeşmesi

Tarihi Yer

27. Lozan Anıtı

Lozan Anıtı

Lozan Anıtı ya da tam adıyla Lozan Anıtı, Meydanı ve Müzesi, 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması anısına Edirne'nin Karaağaç mahallesinde inşa edilen anıt ve müze. 1998'de açılan anıt ve müze, tarihi Karaağaç Tren İstasyonu binasının yanındadır. Wikipedia

28. Edirne Kent Ormanı

Edirne Kent Ormanı

Ağaçlar ve halka açık rekreasyon alanı

29. Saraçhane Köprüsü

Saraçhane Köprüsü

Köprü

30. Şükrü Paşa Anıtı

Şükrü Paşa Anıtı

Anıt

31. TUNCA KÖPRÜSÜ

TUNCA KÖPRÜSÜ

Köprü

32. Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi

Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi

Sultan II. Bayezıd Külliyesi Sağlık Müzesi", "Edirne Sağlık Müzesi", Edirne'de, İkinci Beyazıt Külliyesi'nin Darüşşifa ve Tıp medresesi yapıları içinde hizmet veren, Trakya Üniversitesi bünyesindeki müze. Külliye içinde 1488'den beri yer alan darüşşifa, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'na kadar aralıksız 400 yıl boyunca önceleri her türlü hastaya; sonraları sadece ruh ve akıl hastalarına hizmet vermiş bir sağlık kuruluşudur. Geçmişte hastalarının müzik, su sesi ve güzel kokularla tedavi edildikleri bu tarihi mekân, 1997 yılından bu yana Trakya Üniversitesi tarafından sağlık müzesi olarak düzenlenmiş, 2000 yılında Darüşşifa'nın Şifahane kısmı Ruh Hastalarını Readaptasyon Derneği'nin katkılarıyla Psikiyatri Tarihi Müüzesi haline getirilmiştir. Ayrıca Külliyenin bir parçası olan ve darüşşifanın yanında yer alan tıp medresesi de 2008 yılında müzenin 15. yüzyılda tıp eğitimini sergileyen bir bölümü olarak hizmete

33. Fatih Köprüsü

Fatih Köprüsü

İlgi Çekici Yer

34. Balkan Savaşları Müzesi

Balkan Savaşları Müzesi

Müze

35. Karaağaç Tren Istasyonu

Karaağaç Tren Istasyonu

Tarihi Yer

36. Gazi Mihal Bridge

Gazi Mihal Bridge

Tarihi Yer

37. timurtaş(demirtaş) cami

timurtaş(demirtaş) cami

Cami

38. Milli Mücadele Ve Lozan Müzesi

Milli Mücadele Ve Lozan Müzesi

Müze

39. Lozan Barış Anıtı

Lozan Barış Anıtı

Müze